side 1 av Antikvariske Optegnelser 19: [Drikkehorn, til Kjøbs i Tellemarken.]

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.