side 1 av Antikvariske Optegnelser 94: [Mærkelig Stenhelle paa Osterøen.]

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.