side 1 av [Runesteen fra Neereim i Ølens Sogn, Fjeldbergs Præstegjeld]

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.