side 1 av Trykt tegning av Bergens Museum

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.