side 5 av Dr. Jørgen Brunchorst: Utkast til ”en kortfattet Ve iledning for de Besøgende i Bergens Museums Naturhistoriske Samlinger”.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.