side 1 av Catharine Hermine Kølles reisepass.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.