side 5 av Bergens borgerskaps klage til Kongen over de Komtorske, dat. Bergen 20/7 1648

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.