side 3 av Ved enkefru Anna Thue Christie’s Død.” († 16/1 1834).

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.