side 24 av Brevprotokoll for Walter Scott Dahl 10/1 1884 - 1/4 1884

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.