side 3 av Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1940.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.