side 152 av Johan Konows visebok

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.