side 3 av Avantgarden [Illegal avis] 28. april 1942

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.