side 2 av Avantgarden [Illegal avis] 24. august 1942

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.