side 3 av Avantgarden [Illegal avis] 28. september 1942

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.