side 13 av Spredte minder fra min barndom og ungdom

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.