side 16 av Spredte minder fra min barndom og ungdom. Supplement

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.