side 13 av Island og Tyskland 1962.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.