side 2 av Feltarbeid i Herat, Afghanistan 1971-1972. Lokalsamfunn.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.