side 4 av Brev til D.C. Danielssen fra M. Blanchard, Paris.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.