side 2 av Brev fra Johan Bøgh til Søren Falch, datert Kjöbenhavn 8. juli 1874

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.