side 68 av Reise i Lappmarken II.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.