side 2 av Als die Gebeine ... Fr. Asselina Cornelia Eggercking ... geb. Tuchsen f. 7/9 1722 - 8/10 beg. 15/10 1764 ...

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.