side 1 av Ære-blomster ... Michael Lærmund Mitzel & jfr. Maria de Lange ... 6/11 1764 ...

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.