side 222 av Folk og Land - 4. årgang 1955

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.