side 16 av Folk og Land 12. årgang 1963

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.