side 15 av Naturen. Nr. 10, Oktober 1877, 1. årgang

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.