side 12 av Naturen. Nr. 2, Februar 1879, 3. årgang

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.