side 7 av Naturen. Nr. 4, April 1885, 9de. Aargang

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.