side 10 av Naturen. Nr. 7, Juli 1885, 9de. Aargang

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.