side 22 av Naturen. Nr. 10, Oktober 1887, 11. årgang

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.