side 24 av Naturen. Nr. 1, Januar 1888, 12te. Aargang

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.