side 28 av Naturen. Nr. 5, Mai 1890, 14de. Aargang

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.