side 22 av Naturen. Nr. 9, September 1890, 14de. Aargang

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.