side 20 av Naturen. Nr. 12, Desember 1890, 14de. Aargang

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.