side 31 av Naturen. Nr. 6, Juni 1891, 15de. Aargang

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.