side 19 av Naturen. Nr. 10, Oktober 1930, 54. årgang

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.