side 3 av Støpeformen fra Tjesseim i Høyland.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.