Rasmus Flo

Rasmus Flo (29 September 1851- 30 November 1905) was a Norwegian teacher, philologist, magazine editor and translator. He was a noted proponent of the use of the Nynorsk language.

Fra Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Rasmus_Flo)


Rasmus Flo er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0790
  • ubb-ms-1045