Herman Didrich Janson


Herman Didrich Janson er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0356
  • ubb-ms-0534
  • ubb-ms-0648