Agnes Nyblin

Startet i 1893 firmaet K. Nyblin sammen med sin mann Karl Nyblin. Etter hans død i 1894 var det Agnes som drev firmaet frem til 1911.