Peter Stuwitz


Peter Stuwitz er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0302
  • ubb-ms-0307
  • ubb-ms-0308
  • ubb-ms-0309
  • ubb-ms-0310
  • ubb-ms-0311
  • ubb-ms-0312
  • ubb-ms-0313
  • ubb-ms-0408
  • ubb-ms-0447