Finn Bøgh Henrikssen

Pressemann. Mangeårig redaktør for Bergens Tidende


Finn Bøgh Henrikssen er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1200
  • ubb-ms-1864