Anders Hovden


Anders Hovden er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0790
  • ubb-ms-0845
  • ubb-ms-0943
  • ubb-ms-1007
  • ubb-ms-1045
  • ubb-ms-1162
  • ubb-ms-1753
  • ubb-ms-1877
  • ubb-ms-1878
  • ubb-ms-1902