Christen Smith

Christen Smith (17 October 1785 – 22 September 1816) was an early 19th-century Norwegian physician, economist and naturalist, particularly botanist. He died, only 30 years old during a dramatic expedition to the Congo River in 1816, leaving a wealth of botanical material.

Fra Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Christen_Smith)


Christen Smith er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0636
  • ubb-ms-2072