Wilhelm Mohr, Sr

Godseier og politiker


Wilhelm Mohr, Sr er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0960
  • ubb-ms-1199
  • ubb-ms-1803
  • ubb-ms-2002