Johan Storm Munch

Johan Storm Munch ble i 1823 utnevnt til biskop i Kristiansand stift.