Hans Holmboe

Hans Holmboe (8 October 1798 – 23 May 1868) was a Norwegian educator and politician.

Fra Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Holmboe)


Hans Holmboe er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0033
  • ubb-ms-0700
  • ubb-ms-1368
  • ubb-ms-1732


Relaterte samlinger

Klokker W. H. Christie's manuskriptsamling vedr. slekten Christie.

A. Quodlibet og stiftamtmann W. F. K. Cristie vedk. B. Diverse manuskripter. C. Brevsamling ...

Samling ubb-ms-0811