Harald Martin Skjold

Henrettet 26.01.1942 på Kvarven for agitasjon ovenfor tyske soldater