Paul Martin Johansen

Den avgående tøymester i 1827, artilleri- og tøyhus- løytnant Poul Martin Johansen fortsatte å virke, og er oppført blant det øvrige personell ved Fredriksvern frem til cirka 1850.