Claus Krohn

kjøbmand, Cancelliraad og Hofagent


Claus Krohn er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0356
  • ubb-ms-0458